Ex-merchandiser inireklamo ang pahirapang pagkuha sa huling sahod, benepisyo

Ex-merchandiser inireklamo ang pahirapang pagkuha sa huling sahod, benepisyo
Click Here to Watch Video

Dating merchandiser sa supermarket ang 35 anyos na si JC Semira.